Showing all 14 results

90,00 lei156,00 lei
100,00 lei170,00 lei
89,00 lei130,00 lei

GENE PRO-MADE

ADEZIV PRO MADE 3 ML

110,00 lei

CONSUMABILE

ADEZIV SHAKER

132,00 lei

PROFESSIONAL CLASS

ADEZIV SMART + 3ML

90,00 lei

PROFESSIONAL CLASS

ADEZIV UNIQUE 3-5 ML

82,00 lei110,00 lei

PROFESSIONAL CLASS

MEGA SPEED EYELASH GLUE 3ML

82,00 lei120,00 lei

PROFESSIONAL CLASS

MY FAVORITE EYELASH GLUE 3ML

82,00 lei

PROFESSIONAL CLASS

NIPPON-PRO EYELASH GLUE 3ML

82,00 lei
26,00 lei
199,00 lei